ESD Cafe - Koulutuskeskus

+ 358 (0) 44 5688 599

Suurlohjankatu 22, 08100, Lohja

Staattisen sähkön hallinta - ESD-suojaus - mittaukset

Häiriö- ja vikatilanteet - syttymis- ja räjähdysvaarat - puhtaus - laatu ja luotettavuusKoulutuspaketit ja räätälöidyt koulutukset

Järjestämme erikseen sovittuja koulutuksia asiakkaidemme tarpeen mukaan etäkokouksena, ESD -koulutuskeskuksessa Lohjalla tai asiakkaan omissa tiloissa. Koulutuksen sisältö ja ajankohta sovitaan erikseen. Esimerkkejä koulutuspaketeista löytyy tältä sivulta.Terveydenhuolto

Staattisen sähkön hallintakoulutusta suositellaan sairaalatekniikasta, huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävistä vastaaville henkilöille sekä ESD-koordinaattoreille. 

Tietoisku, staattinen sähkö terveydenhuollossa: 

1. Staattisensähkön hallinnan perusteet 3 h

- staattinen sähkö, sen haittavaikutukset ja niiden ehkäisy terveydenhuollossa

Staattisen sähkön koulutus sairaalatekniikan ammattilaisille:

2. Staattisen sähkön hallinta,  16 h

- staattinen sähkö, sen haittavaikutukset ja niiden ehkäisy terveydenhuollossa

- standardivaatimukset ja laki terveydenhuollon laitteiden käsittelystä

- ESD hallintaohjelma

- mittaukset

Metrologia: 

3. Metrologian perusteet, 8 h

- kalibrointi, mittausvirheet ja spesifikaatioiden tulkinta


Elektroniikka- ja autoteollisuus

ESD-peruskoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät ESD-suojatulla alueella (EPA) ja jotka vierailevat EPA:lla ilman saattajaa tai saattavat vieraita EPA:lle. Staattisen sähkön hallinnan päättäjille ja vastuuhenkilöille suosittelemme perus- ja jatkokoulutusta. Sähköteorian peruskoulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseen osallistuville henkilöille, joilla ei ole ennestään sähköteorian perustietoja. Syventävät koulutuspaketit on tarkoitettu ESD-koordinaattoreille, suunnittelijoille ja staattisen sähkön hallinnan ammattilaisille.

Peruskoulutuspaketit: 

1. ESD-peruskoulutus, 8 h

- staattinen sähkö ja ESD, haittavaikutukset ja hallintatoimenpiteet

2. Sähköteorian peruskoulutus, 8 h

- virta, jännite, varaus, ohmin laki, tasasähkö, vaihtosähkö, aika-ja taajuustaso

3. ESD-jatkokoulutus, 8 h

- ESD-teoria, hallintamenetelmät, standardit ja parhaat käytännöt

Syventävää tietoa:

4. EPA-mittauskoulutus, 8 h tai 16 h

5. ESD-riskiarvioinnit, 8 h

6. Valmistusprosessien arvioinnit ja mittaukset, 8 h

7. Tuotesuunnittelu, System Efficient ESD Design (SEED), 8 h

8. Järjestelmätason ESD-kestoisuustestit, 8 h

9. ESD-tuotepakkaukset, 8 h


Syttymis- ja räjähdysvaarat

Staattinen sähkö on tilastollisesti merkittävä tekijä suuronnettomuuksissa. Staattisen sähkön peruskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävissä staattinen sähkö voi aiheuttaa syttymis- ja räjähdysvaaroja. Koulutuksen avulla voidaan ehkäistä pölyräjähdysten lisäksi syttymiskelpoisten kaasuseosten, nesteiden ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelyssä tai kuljetuksessa tapahtuvia onnettomuuksia. Jatkokoulutus on tarkoitettu turvallisuuskoulutuksista ja riskinhallinnasta vastaaville henkilöille.

Peruskoulutus: 

1. ESD-peruskoulutus, Syttymis- ja räjähdysvaarat, 3 h

- staattinen sähkö ja ESD, syttymisskenaariot, syttymisen ehkäisy

Syventävää tietoa:

2. ESD-jatkokoulutus, Syttymis- ja räjähdysvaarat, 8 h

- staattinen sähkö ja ESD, syttymisskenaariot, syttymisen ehkäisy, vaatimukset ja standardit 


Metrologia

Sähkö ja mittaaminen:

Sähköteorian peruskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole sähkötekniikan koulutusta, mutta jotka tarvitsevat työssään perustietoa sähköstä. Sähkösuureiden mittauskoulutuksessa perehdytään mittausten alkeisiin. Syventävä koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ammatissaan tietoa metrologian perusteista esimerkiksi huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävissä.

Peruskoulutuspaketit:

1. Sähköteorian peruskoulutus, 8 h

- varaus, jännite, virta, vastus, teho, tasasähkö, vaihtosähkö, aika-ja taajuus

2. Sähkösuureiden mittaaminen, peruskoulutus, 8 h

- menetelmät ja kytkennät (jännite, virta, vastus, tasasähkö, vaihtosähkö, aika ja taajuus)

Syventävää tietoa:

3. Metrologia, mittausvirheet, spesifikaatioiden tulkinta ja kalibroinnit, 8 h